Cases bij Ogilvy

Unilever CRM
Unilever merken communiceren heel wat af. Naast elkaar. Nu niet meer: met de opzet van een buitengewoon intelligent Unilever-breed CRM programma kan de optimale n op n mediadruk bepaald worden, en wordt werkelijk Relatie Management bedreven.

Opzet, proces- en briefingsdocumentatie. Campagne strategie & management, advies richting Brand Managers.

NS Proefstation Leiden
Het NS station van Leiden staat model voor alle ontwikkelingen die er de komende jaren te verwachten zullen zijn op de grote stations van Nederland. De retailconcepten, ruimtelijke indeling, uitstraling. Maar k de bijbehorende overlast van het verbouwen. Al deze facetten moeten worden gedeeld met alle betrokkenen, en heel veel belang wordt gehecht aan interactie, feedback. Proefstation Leiden staat garant voor een interactieve, multisensorische kijk in de toekomst van NS treinstations.

Concept, merk- & meerjarige contactstrategie; wat is Proefstation Leiden, hoe bekend te maken & levend te houden, bij alle doelgroepen, varierend van lokale overheid, NS personeel, reizigers tot omwonenden & passanten.

Orangina
Orangina, een prachtig merk & een erg lekker frisdrankje. Maar wordt alleen op vakantie gedronken, is niet bepaald TOM. En dat moest veranderen, in heel veel landen!

Met een team gewerkt aan de nieuwe merkpositionering & Big Idea. Geholpen door o.a. deskresearch en door workshops met klant, gekomen tot een brand DNA, bedoeld als basis voor consistente wereldwijde (behalve Frankrijk/Belgi/Spanje) communicatie.